Algemene voorwaarde en Privacyverklaring op je website

Voorkomen Beter dan Genezen

Waarschijnlijk is het u nog niet overkomen, een rechtszaak. Dat is maar goed ook, gezien de enorme stress en de mogelijke financiële lasten die dit met zich meebrengt. Veel bedrijven realiseren zich niet dat er manieren zijn om zich extra te beschermen tegen zulke onverwachte situaties. Alles gaat goed zolang klanten betalen en tevreden zijn, toch? Maar wat als er plotseling iets misgaat? Denk aan een klant die weigert te betalen of een onvoorziene gebeurtenis zoals een gemorst kopje koffie dat schade veroorzaakt.

Een eerste vraag die een rechter direct stelt: "Heeft het bedrijf Algemene Voorwaarden opgesteld?" Daarna: "Zijn deze voorwaarden aan de klant verstrekt?" Veel bedrijven voegen geen lange documenten toe aan facturen, maar een simpele zin die verwijst naar de Algemene Voorwaarden op uw website kan al voldoende bescherming bieden.

Wettelijke Verplichtingen

Verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens? Dan bent u volgens de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verplicht uw klanten te informeren over hoe en waarom u deze gegevens verwerkt, meestal via een privacyverklaring.

Persoonsgegevens zijn onder te verdelen in:

  • Directe persoonsgegevens: Deze bevatten directe informatie zoals naam, adres of bankrekeningnummer.

  • Indirecte persoonsgegevens: Deze kunnen indirect naar een persoon leiden, zoals een IP-adres of kentekennummer.

  • Bijzondere persoonsgegevens: Deze bevatten gevoelige informatie, zoals godsdienst of gezondheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op naleving van de privacywet en kan aanzienlijke boetes opleggen. Het belangrijkste is dat uw privacyverklaring duidelijk en toegankelijk is, zoals een vermelding op uw website.

Diensten en Publicatie

Ik kan voor uw onderneming zowel Algemene Voorwaarden als een Privacyverklaring opstellen. Deze kan ik vervolgens op een toegankelijke manier op uw website plaatsen. Neem contact op om de mogelijkheden verder te bespreken.