Tijdelijk vrijblijvend GRATIS website concept

Algemene voorwaarde en Privacyverklaring op je website

Voorkomen is beter dan genezen

Waarschijnlijk is het u nog niet overkomen, een rechtzaak. 

Gelukkig maar, want naast de Inmense hoeveelheid stress, kan het ook nog veel geld kosten. Veel ondernemingen zijn zich niet bewust van de mogelijkheden om zich hiervoor een stukje extra te beschermen. Klanten betalen, zijn tevreden, prima toch?

Toch kan er plotseling iets gebeuren. Een klant wil niet betalen of er gebeurd een (klein) ongelukje. Een heet kopje koffie dat een dure vloer beschadigd of een letsel veroorzaakt, het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurd. 

  • Het eerste wat een rechter zal vragen, heeft de onderneming Algemene Voorwaarden opgesteld? 
  • Vervolgens zal de vraag zijn of de klant deze algemene voorwaarden zijn overhandigd. Vaak is dat niet het geval, er wordt een factuur opgesteld en je gaat natuurlijk niet 10 pagina's aan tekst toevoegen aan de factuur.

Wat veel mensen niet weten dat een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden op de website al voldoende is. De zin " De algemene voorwaarden op www.uwbedrijf.nl zijn op deze overeenkomst van toepassing" is de enige zin die hoeft worden toegevoegd aan de factuur om uw bedrijf meer bescherming te geven.

 

Verplichtingen vanuit de overheid

Verwerkt u persoonsgegevens van uw klanten of bezoekers? Bewaart, gebruikt of deelt u bijvoorbeeld persoonsgegevens omdat u goederen of diensten levert? Dan moet u volgens de privacywetgeving, de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), uw klant laten weten wat u met de persoonsgegevens doet en waarom. Dat doet u met een privacyverklaring of privacystatement.

wat valt onder persoonsgegevens:

  • Directe persoonsgegevens gaan direct over iemand, zoals naam, woonadres, geslacht, pasfoto of bankrekeningnummer.
  • Indirecte persoonsgegeven kunnen indirect naar iemand leiden, zoals een kentekennummer, IP-adres, of WOZ-waarde.
  • Bijzondere persoonsgegevens bestaan uit gevoelige informatie over iemand, zoals godsdienst, ras, politieke voorkeur of gezondheid.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder op de privacywet. Zij controleren steekproefsgewijs bedrijven hierop en kunnen hiervoor ook fixe boetes uitdelen. de enige eis is dat de privacyverklaring  uw klant de informatie goed kan vinden en begrijpen, zoals een vermelding op uw eigen website.

 

Opstellen en Publiceren

Ik kan zowel (standaard) Algemene Voorwaarden opstellen voor uw onderneming en ook een Privacyverklaring opstellen. Op uw website kan ik daar vervolgens op een subtiele manier naar verwijzen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.